کودک و نوجوان
1397/05/30 12:28

عصبانی شدن کودکان

بچه ها گه گاه عصبانی می شوند و ممکن است در آن لحظات از افرادی که دوست دارند، متنفر شوند. در شرایط عادی، نفرت نوعی هیجان کوتاه مدت است و به راحتی از طریق غلبه عشق و خشنودی برطرف می شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :