کودک و نوجوان
1397/04/03 09:55

ملاک های تشخیصی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی

از جمله ملاک های تشخیصی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی:

به نظر می رسد وقتی مستقیما با او صحبت می شود گوش نمی دهد.
از تکالیفی که نیازمند فعالیت ذهنی منسجم است ؛ مانند کار درسی در مدرسه و تکالیف خانگی ؛ اجتناب می کند،نفرت دارد یا در اقدام به ان مردد است.
غالبا دست ها و پاهایش بی قرار است و روی صندلی تکان می خورد.
در بزرگسالی همراه با احساس ذهنی بی قراری است.
زیاد حرف می زند.
قبل از انکه سوال تمام شود با عجله و دست پاچگی جواب های می پراند.
در انتظار کشیدن برای نوبت و تحمل ترافیک کند و چراغ قرمز ناتوان است.

منبع خبر:کانال تلگرام دکتر مهدی نیکجو

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :