کودک و نوجوان
1398/02/10 10:52

احترام گذاشتن به کودک

احترام گذاشتن به کودک، باعث افزایش عزت نفس او شده به طوری که برای حفظ آن، از انجام کارهای نادرست اجتناب خواهد کرد.زمانی که قصد سرزنش یا تذکر به فرزندتان را دارید از هر گونه اقدامی که موجب تحقیر و خجالت کشیدن او شود خودداری کنید.

 تنبیه بدنی به شدت موجب تحقیر انسان می‌شود و مانع از احترام گذاشتن به فرد یا کودک است.در اغلب موارد آنچه موجب گریه کودک می‌شود درد حاصل از تنبیه نیست بلکه درد حاصل از حقارت است. هرگز رفتاری از خود بروز ندهید که موجب تحقیر او شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :