کودک و نوجوان
1397/05/27 12:47

تنبیه کودک،در حضور دیگران،حتی مقابل فرزند دیگرتان اشتباه و ممنوع است!

اگر کودک در حضور دیگران کار خطایی انجام داد،او را به اتاق یا مکان دیگری ببرید و به او تذکر دهید،ولی تنبیه را به تعویق بیندازید.

اگر تنبیه( دعوا-تذکر) مقابل بقیه انجام گیرد:

-نوعی احساس شرم،تحقیر و سرافکندگی کودک نسبت به جمع پیدا می کند.
-شخصیت فردی و اجتماعی او می شکند.
-کودک رفتار دو گانه ای نشان می دهد:
الف) سعی می کند نظر بقیه را عوض کندو به دروغ و فریب روی می آورد و یا خجالتی میشود،زیرا نظر دیگران برایش مهم می شود.
ب) چیزی برای از دست دادن ندارد و شروع به لجبازی و پرخاشگری می کند.
-پس تنبیه و حتی تذکر در مقابل شخص دیگر،هیچ اثر مثبت تربیتی (خودداری کودک از کار خطا) ندارد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :