کودک و نوجوان
1398/01/28 14:29

کودکان باهوش چه نشانه هایی دارند؟

کودکان عادی، باهوش و گاهى پرهوش نشانه‌ەائى دارند که ما نمونه‌هائى از آن را بشرح زیر براساس نظرى که برخى از دانشمندان داده‌اند عرضه مى‌کنیم:

 یک کودک باهوش :

در ۴ ماهگى تبسم و لبخند دارد، براى نوبه غذاى خود انتظار مى‌کشد.
در ۷ ماهگى مى‌نشیند، روى دست‌هاى خود خم مى‌شود، اشیاء را با دست مى‌گیرد و با دست خود تصویر خویش را در آئینه نوازش مى‌کند.
در ۱۰ ماهگى روى دست و پا مى‌خزد و گاهى یک دوقدم مى‌رود، به اثاثیه منزل آویزان مى‌شود، مى‌تواند بابا، ماما بگوید.
در ۱۲ ماهگى اگر یک دست او را داشته باشیم راه مى‌رود، مى‌توانم قائم باشک کند.
در ۱۵ ماهگى به تنهائى چندقدم راه مى‌رود، از پله‌ها بالا مى‌رود
حدود ۶ کلمه بلد است و اسباب بازى را نشان مى‌دهد.
در ۱۸ ماهگى بخوبى راه مى‌رود، به عکس کتاب نگاه مى‌کند، مى‌تواند مستقلاً غذا بخورد.
در ۲ سالگى از پله بالا و پائین مى‌رود، کتاب را ورق مى‌زند، جمله‌اى سه کلمه‌اى مى‌سازد، نام خود را مى‌داند تدریجاً ادرار خود را کنترل مى‌کند.
در سه سالگى مى‌تواند سه‌چرخه سوار شود، رکاب بزند، کلمات جمع را بکار برد، کفش خود را بپوشد.
در چهارسالگى مى‌تواند ده شئ را بشمارد، تقسیمات پول را بلد است، انگشتان دست را درهم مى‌کند و رنگ‌ها را مى‌شناسد.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :