کودک و نوجوان
1397/05/25 08:47

تسلیم داد و فریاد و قشقرق های کودک نشوید

کودک روشهای مختلفی را برای رسیدن به خواسته هایش امتحان می کند و از هر روشی به خواسته اش برسد، همیشه از همان روش استفاده می کند.

روشهایی مثل: فریاد، گریه، خودزنی، فحش، کتک کاری، پرتاب کردن، اصرار، پرخاش، تهدید و غیره.

راه حل

-قاطع باشید و اگر گفتید «نه». تا آخر بر سر حرفتان بمانید.
-درمورد مسائل اساسی خانه قانون هایی بگذارید و همه اعضای خانواده ، قانون را رعایت کنند.مثلا زدن ممنوعه.
-در مقابل چنین رفتارهایی، «بی اعتنایی » کرده و محل را ترک کنید.
-کودک این رفتارها و قشقرق ها را برای تسلیم کردن شما انجام میدهد؛ پس اگر چند بار با این روشها به خواسته های نامعقولش نرسد، دست از انجام آنها بر می دارد.
-در فرصت مناسب که آرام است،با او صحبت کنید؛ که مثلا اگر داد بزنی ، من نمی شنوم، ولی اگر آرام بگویی به آن فکر میکنم و اگر توانستم آن کار را انجام می دهیم.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :