کودک و نوجوان
1397/05/23 15:05

برای فرستادن بچه ها به مدرسه باید مطمئن باشیم

کودک وحشت از جدایی نداشته باشه.
کودک حداقل زبان رو برای ایجاد ارتباط داشته باشه.
از محیط اموزشی اصمینان داشته باشن مخصوصا اینکه اجازه بدن در صورت نیاز شما روزای اول کنار فرزندتون حضور داشته باشید.
طریق ایجاد ارتباط با بچه ها رو مثل بازی کردن بلد باشن.
محیط جایی نیست که بچه های بزرگتر بتونن کودک رو اذیت کنه.

ممکنه کودک مدرسه رفتن رو دوست نداشته باشه اما باید بدونه که باید بره.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :