کودک و نوجوان
1397/05/23 13:11

فریاد زدن و با صدای بلند صحبت کردن با کودک

فریادزدن و با صدای بلند صحبت کردن با کودک، در اغلب موارد منجر به نتیجه معکوس خواهد شد. همانطور که خودتان دوست ندارید کسی با فریاد با شما صحبت کند، کودکان نیز از این موضوع بیزارند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :