کودک و نوجوان
1397/05/21 11:34

مواد مغذی برای کودکان

سیب زمینی در سوپ کودک یکی از اصلی ترین مواد است، بهتر است موارد زیر را در استفاده سیب زمینی در سوپ کودک زیر 1سال رعایت کنیم.
– سیب زمینی را بعد از شستن باید پخت، سپس پوست آن را جدا کرد و سیب زمینی پخته شده را به سوپ اضافه کرد.
– بعد از پوست کندن سیب زمینی اگر بخشی از آن سبز رنگ بود، باید آن را جدا کرد و دورانداخت و بقیه سیب زمینی را که سالم و زرد رنگ است به سوپ کودک اضافه کرد.
– معمولاً یک چهارم سیب زمینی برای هر وعده سوپ و یک سیب زمینی متوسط برای سوپ تمام روز کافی است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :