کودک و نوجوان
1397/05/14 17:07

از چه سنی باید به طرز لباس پوشیدن جلوی کودک بیشتر دقت کرد

خوب است از وقتی بچه نسبت به قضایای جنسی مطلع شد و پدر و مادر دیدند کودک سوال هایی در این باره می پرسد یا اشاره هایی می کند، مثلا متوجه است لباس مادرش، باز است یا نه و کدام اندام های بدنش پیداست، در حضور او مراقب لباس پوشیدنشان باشند. 

والد غیرهمجنس از 4-3 سالگی و والد همجنس باید از 6-5 سالگی در انتخاب لباس هایی که در حضور فرزندشان می پوشند، بیشتر دقت کنند..

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :