کودک و نوجوان
1397/05/14 16:41

این رفتارها سد راه رابطه توام با صمیمیت و احترام شما و فرزند نوجوان تان خواهد شد

- نصیحت تکراری
- تذکر مداوم 
- سرزنش
- منت گذاشتن
- مقایسه کردن
- جرو بحث کردن
- برچسب منفی زدن
- پیش بینی منفی 
- گله و شکایت مداوم 
- تحمیل کردن نظر به فرزندتان

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :