کودک و نوجوان
1397/05/13 13:33

۱۴ مورد از عوامل کودک آزاری

۱۴ مورد از عوامل کودک آزاری که عدم آگاهی در مورد آنها می‌تواند به کودکان آسیب‌های جدی وارد کند.

•  بی توجهی به تغذیه مناسب و مراقبت های بهداشتی و روانی 
•  هل دادن، نیشگون گرفتن، تکان های شدید، پرت کردن
•  عدم ابراز عشق و محبت، در آغوش نگرفتن کودک
•  استفاده از مواد مخدر و الکل در حضور کودک
•  مقررات نامعقول و کنترل شدید
•  مقایسه کردن کودک با دیگران
•  تهدید و اخراج از منزل
•  نوازش نکردن کودک
•  توهین و ناسزا، تحقیر و سرزنش
•  کشیدن گوش و سیلی زدن به کودک
•  خشونت های خانوادگی در حضور کودک
•  فراهم نکردن امکانات آموزشی 
•  داغ کردن، گاز گرفتن کودک
•  استفاده از کودک برای لذت جنسی

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :