کودک و نوجوان
1397/05/10 09:53

نکاتی برای کسانی که کودکان زیر 6 سال دارند

از کودکان زیر شش سال قول نگیرید، کودکان زیر 6 سال مفهوم قول دادن را نمی‌فهمند، چقدر به او می‌گویید قول بده این کار رو نکن یا بکن و کودک و دائم قول می‌دهد و مجدداً همون کارها را تکرار می‌کند!

او معنی قول دادن را نمی‌فهمد ولی چون می‌بیند با گفتن این کلمه خنده بر لبان شما می‌آید تند تند به شما قول می‌دهد. او حافظه کوتاه‌ مدتی دارد و فراموش می‌کند و هرگز نمی‌فهمد چرا از او عصبانی شده‌اید!

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :