کودک و نوجوان
1397/05/10 09:15

کمک به کودک برای فکر کردن به آرزوهایش

کمک به کودک برای فکر کردن به آرزوهایش و بیان آنها، یکی از تمرین هایی است که میتواند انگیزه فعالیت، کار و حرکت را در او افزایش دهد. کودک با رؤیاپردازی و فکر کردن به آرزوهایش، تصویر ذهنی از آیندهٔ خود را شکل می‌دهد. 

با تجسم خلاق و انجام کارهای هنری می‌توان به کودکان کمک کرد تا رؤیاپردازی را تجربه کنند. کشیدن نقاشی‌ با موضوع های خیالی، کامل کردن قصه های نیمه تمام و انواع بازی های نمایشی، تمرینهای خوبی در این زمینه هستند.

✳️ تجسم خلاق تکنیکی است که به فرد کمک می کند تا دورنمای زندگی، هدفها و قصه خود را تجسم کرده، و به این ترتیب، خواسته ها و آرزوهای خود را به صورت ذهنی برای خود ساخت و پرداخت کند؛ تا بتواند قدم ها و فعالیت های بعدی خود را بر اساس آن اهداف نهایی، تنظیم کند.

بر این اساس می‌توان از کودکان خواست تا درباره هر موضوعی مثل خانه، خیابان، رابطه با پدر و مادر، اسباب بازی ها، مهدکودک، مربی، شهر و .. موقعیتها و حالتهای بهتری را تصور و بیان کنند؛ و برای این کار از تجسم خلاق استفاده کنند. این کار کمک می‌کند تا کودکان بفهمند که می توانند در موقعیتی بهتر از آنچه هستند باشند و برای این بهتر شدن دست به اقدام بزنند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :