کودک و نوجوان
1397/05/09 14:51

فهرست بازی برای کودکان 3 ساله تا 5 سال با وسایل منزل

در این فهرست نمونه های زیادی از بازی برای کودکان 3 ساله، 4 ساله و 5 سال معرفی شده اند:

یکی از بازی های عالی در هوای گرم تابستان درست کردن یک ظرف آب پر از توپ های کوچک رنگی است. کودک می تواند ضمن بازی، شمارش و رنگ ها را هم یاد بگیرد.
یعنی به تعداد شماره های روی لیوان ها، توپ های رنگی بیندازد یا توپهای همرنگ را درون یک لیوان بیندازد. ظرف توپ یک نمونه مناسب بازی برای کودکان 3 ساله و بالاتر است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :