کودک و نوجوان
1397/05/06 16:44

باج دادن به کودکان

برخى از پدر و مادرها محبت کردن به فرزندشان را در این می بینند که دست خالى به خانه نیایند .

بچه هاى این گروه از والدین به جاى این که هنگام ورود پدر و مادر ، با یک سلام گرم صمیمانه به استقبال آن ها بروند، پشت سر هم می پرسند ، براى من چی خریدى؟ خریدى؟ خریدى؟ 

این محبت نیست بلکه نابلدی و ضعف والدین است، این باج دادن است .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :