کودک و نوجوان
1397/05/06 16:07

ایراد گرفتن از غذا

کودکان میل دارند بعضی از جنبه های زندگیشان را کنترل کنند. ایراد گرفتن در هنگام غذا خوردن یکی از راه های تمرین بدست آوردن کنترل است.

این نکته حائز اهمیت است که غذا خوردن کودک به صحنه ی جنگ تبدیل نشود. اگر مستقیما با کودک 3 ساله برخورد شود،غرور او چاره ای جز حفظ موقعیت خود برایش باقی نمی گذارد. اگر کودک واقعا احساس فشار کند،ممکن است بطور کلی از خوردن صرف نظر کند.
 یک راه برای برطرف کردن مشکلات غذا خوردن، پرسیدن نظر کودک در برنامه ریزی جهت آماده کردن غذاست. همچنین می توان از خوذ کودک خواست سهمی در آماده کردن غذا، بطور مثال جابجا کردن ظرف،مخلوط کردن و هم زدن مواد اولیه غذا،داشته باشد. در این صورت احتمال رد کردن غذاها از سوی کودک بسیار کم است.

 به عنوان یک اصل کلی،توصیه نمی شود که هنگام تماشای تلویزیون غذا خورده شود. تلویزیون برای کسی که از روی میل غذا نمی خورد نیز مفید نیست. 

گاهی اوقات والدین فکر می کنند که سرگرم کردن کودک در حین غذا خوردن باعث می شود که او غذای بیشتری بخورد. تماشای تلویزیون در حین غذا خوردن معمولا موجب پرت شدن حواس کودک و در واقع صرف غذای کمتری می شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :