کودک و نوجوان
1397/05/06 15:48

کودکان از تکرار کلمات زشت لذت می برند...

کودکان از تکرار کلمات زشت لذت می برند چون باعث می شود مرکز توجه باشند، آن ها به راحتی می توانند با تکرار کلمات نامناسب ، بزرگسالانِ اطراف خود را کنترل کنند.

در حقیقت توجهِ اطرافیان به کلماتی که کودکان می گویند قدرت می دهند .اگر فرزندتان کلمه نامناسب جدیدی یاد گرفته تنها یک بار محکم اما آرام و شفاف بگویید انتظار دارید که او کلمات نامناسب استفاده نکند و بعد از آن مطلقا توجه نشان ندهید. هرگونه توجهی باعث تقویت رفتار نامناسب می شود .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :