کودک و نوجوان
1397/08/13 13:59

اصل عامل بودن و عمل گرایی

به نظر می رسد اصل عامل بودن و عمل گرایی مهم ترین اصل در برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان باشد، زیرا که کودک و نوجوان از طریق سرمشق گیری و الگوبرداری یاد می گیرد و رفتار می کند. ما به عنوان مادر، پدر، معلم و یا مربی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، زیر نظر کودکان و اطرافیان هستیم و آنها از رفتار ما سرمشق می گیرند. بنابراین توصیه می شود به عنوان یک عامل تربیتی آنچه را که می گویید، خود در عمل بدان عمل کنید. در این رابطه خداوند متعال صریحا می فرمایند: «ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا آنچه را که می گویید، عمل نمی کنید؟ نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید». اگر مادر یا پدری دو ساعت راجع به نظم و ترتیب سخنرانی و صحبت کند، اما خود در عمل نظم و ترتیب را رعایت نکند، سخنان او بی اثر است. این اصل بیانگر این است که «همسان سازی» و «تقلید» یکی از مهم ترین روش های یادگیری و نوجوان است.

در این ارتباط شایسته است به داستان حضرت محمد (ص) اشاره شود. روزی مادری همراه نوجوان خود خدمت حضرت رسول (ص) مشرف شدند که حضرت، نوجوان را از خوردن خرمای زیاد منع کند. حضرت فرمودند: ای مادر برو فردا بیا. مادر فردا آمد و مجددا تقاضای خود را مطرح ساخت. حضرت رسول (ص) آن نوجوان را موعظه کرد و همراه مادرش رفتند. یاران حضرت سوال کردند یا رسول الله چرا دیروز همین کار را نکردید؟ حضرت رسول (ص) فرمودند: برای اینکه من خودم دیروز خرما خورده بودم! ملاحظه کنید چگونه اگر انسان خود عامل به عملی نباشد، نمی تواند دیگری را به انجام دادن آن عمل دعوت کند. از این رو، تربیت در عمل و تربیت عملی معنا پیدا می کند. به نظر می رسد بهترین دعاها این است که «خداوندا ما را عالم به اسلام و عامل به اسلام بگردان». برخی از پدران یا مدران می گویند این مطلب یا موضوع را می دانیم، اما متاسفانه به آن عمل نمی کنیم!!

بنابراین:

سعی کنید در عمل، الگوهای شایسته ای برای فرزندانتان باشید و با کودک و نوجوان همان طور رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :