کودک و نوجوان
1397/05/04 10:40

تقویت مهارت دستوری کودکان

بازی روی یک مقوای بزرگ خطوط و راه هایی را رسم کنید از کودک بخواهید با ماشینش از بین راه ها بگذرد تا به مقصد مشخص شده برسد، هماهنگی چشم و دست و تقویت مهارت دستوری.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :