کودک و نوجوان
1397/05/03 12:41

نکات تربیتی

با حرف یا رفتارتان به دیگران نشان دهید حق مداخله در نظام تربیتی شما را ندارند، چون کودک گیج شده و  احساس امنیتش کم می شود!

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :