کودک و نوجوان
1397/05/03 12:39

"رازداری" را با بازی به کودک بفهمانید

بازی کردن باعث آموزش و فهماندن اطلاعات مهم و اساسی به کودکان می شود. می توانید با آرامش و در قالب بازی "راز داری" را به او آموزش دهید . 
برای مثال اسباب بازی را در جایی پنهان کنید به طوری که تنها شما و کودک تان بداند ، بعد از آن از کودک بخواهید در این باره با کسی صحبت نکند زیرا این یک "راز" است . 
اگر کودک توانست برای چند ساعت به کسی حرف نزند او را تشویق کنید و به او بگویید : خیلی خوب است که توانستی راز را پیش خود حفظ کنی و به او جایزه دهید.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :