کودک و نوجوان
1397/05/03 09:35

اگر کودک والدین را می زند

۲ تا ۴ سالگی شیوع بیشتری دارد.

-در موقعیت هایی که رنجیده می شود، خجالت می کشد و یا  خسته است این کار را می کند.
-محیط را ترک کنید، این کار را بدون پرخاشگری انجام دهید، اما قاطع باشید.
-اگر همسرتان را می زند برای مدتی کودک را نادیده بگیرید و به همسرتان توجه کنید.
- وقتی کودک از این راه می خواهد به خواسته اش دست یابد تحت هیچ شرایطی کوتاه نیایید و خواسته اش را اجابت نکنید. 
-قاطعانه اما با مهربانی بگویید تا زمانی که این طور رفتار کنی من خواسته تو را انجام نخواهم داد.
-رفتار مطلوبی نشان داد به سمتش بروید و او را مورد توجه و محبت خود قرار دهید.
-کتک زدن کودک، به او آموزش کتک زدن می دهد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :