کودک و نوجوان
1397/05/02 11:08

بازی با کودکان

هر بار که یک نوع بازی دالی موشه با کودک انجام می شود، هزاران اتصال جدید بین سلول های مغزی او شکل می گیرد یا اتصالات قبلی پایدارتر می شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :