کودک و نوجوان
1397/05/01 13:53

دادن حق انتخاب به کودک

نباید به کودک بگوییم "چون منو زدی،دیگه پارک نمیریم". باید حق انتخاب به کودک بدهیم و بگوییم«اگر به این کارت ادامه بدهی، امروز پارک نمی‌رویم.» 

با این جمله کودک دو راه انتخابی دارد یا به کارهایش ادامه بدهد یا ادامه ندهد که اگر ادامه داد تنبیه می‌شود و اگر نداد بایستی متذکر شد که امروز به پارک نمی‌رویم، اما فردا یا روز دیگر می‌رویم!

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :