کودک و نوجوان
1397/05/01 12:04

پاداش به کودکان

بزرگترین اشتباه پدر و مادرها این است که برای یک کار بدی که بچه انجام داده است پاداش بدهند.

 فرض کنید یک بچه ی دو ساله می گوید من این بستی را می خواهم و شما هم نمی دهید و بچه جیغ می زند و خودش را به زمین می اندازد و شما به او بستی را می دهید. 

پس شما چه چیزی را در او تشویق کرده اید؟

 شما فقط یک چیز را تقویت کرده اید و برای او دست زدید و هورا کشیدید، هر وقت خودت را به زمین بیاندازی لگد بزنی و لج بازی کنی ما به تو چیزی را که خواسته بودی می دهیم.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :