کودک و نوجوان
1397/05/01 11:03

بیش از یک موز در روز به کودک ندهید!!

محققان بر این باورند مصرف موز به تعادل اعصاب کمک می کند اما مصرف بیش از حد آن برعکس عمل کرده و تعادل اعصاب را کاهش می دهد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :