کودک و نوجوان
1397/04/30 16:01

با کودکان لجباز چه کنیم

 روش تقویت رفتار ناهمساز

وقتی شدت رفتارهای کودک نسبت به قبل کاهش یافت والدین باید روش «تقویت رفتار نا همساز» را اجرا کنند. اجازه دهید با یک مثال آن را توضیح دهیم: مثلا کودکی که گریه می کند به محض آن که ساکت شد ، باید توسط والدین مورد توجه و تشویق قرار گیرد .پس  روش «تقویت رفتار نا همساز»  یعنی «رفتار مقابل رفتار منفی کودک» را به محض سر زدن از کودک ، تقویت کنید.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :