کودک و نوجوان
1397/04/20 13:15

تعیین قانون برای کودکان

اگر قانونی را برای فرزندتان در نظر می گیرید حتما تا انتها  بر روی آن بمانید.
در غیر این صورت:

1_اقتدار شما از بین می رود.
2_در قانون شکنی فرزندتان نیز شریک می شوید. 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :