کودک و نوجوان
1397/04/20 12:55

شیر دادن به کودکان

شیر خوردن برای کودک فقط سیر شدن نیست. شیرخوردن بیشتر از جنبه غذایی، برای کودک "احساس امنیت و آرامش روانی" ایجاد می کند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :