کودک و نوجوان
1397/04/12 09:44

سندرم بشقاب تمیز

یکی از علل کم اشتهایی و اختلال خوردن در کودکان، سندرم بشقاب تمیز است، یعنی مادر یا پدر کودک فکر میکنند که تنها زمانی معده کودک پر می شود که بشقاب خالی (بشقاب تمیز) شود و با استفاده از ترفندهای اجبار، تشویق، تهدید، ادا و اطوار و ترساندن، کودک را مجبور به اتمام غذا میکنند، تا جاییکه غذا خوردن کودک، بعد از مدتی تبدیل به وظیفه خواهد شد نه یک نیاز فیزیولوژیک اولیه و اینجاست که غذا خوردن به کودک لذت نخواهد داد (همانطور که بسیاری از وظایف شغلی و تحصیلی به ما لذت نمیدهد) و از خوردن غذا امتناع و اجتناب میکند و یا هر وقت غذا بخورد باید امتیازی یا پاداشی از والدین بگیرد.


منبع خبر:کانال تلگرام دکتر مهدی نیکجو

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :