کودک و نوجوان
1399/04/08 12:02

زمان برگشت همسرتان به خانه اشتباهات کودک را بازگو نکنید

اشتباهات کودک را برای همسرتان در حضور کودک بازگو نکنید.

بازگویی و تعریف کردن اشتباهات، اشتباهی است که شما مرتکب می‌شوید و مهر تاییدی بر رفتارهای اوست که سبب جسارت کودک برای تکرار آن رفتار یا حرف می‌شود و باعث تثبیت آن رفتار می‌شود.

تنبیه باید دو نفری انجام شود:کودک + یک والد ( پدر یا مادر)بدون گزارش به والد دیگر.زیرا:

-کودک احساس می‌کند؛ والدینش دوستش ندارند و در محیط خانه احساس نا‌امنی می‌کند. 

-وقتی پدر می‌آید، فرزند علاقه مند است که با پدرش ارتباط برقرار کند و با هم بازی کنند ولی شما با بازگویی اشتباهات کودک سبب تخریب رابطه پدر  و فرزندی می‌شوید؛ که گاهی متاسفانه پدربه دلیل خستگی کودک راتنبیه می‌کند به جای بازی و شادی.

-همسرتان به امید زندگی و خانواده به خانه می‌آید نه برای تنبیه و دعوا...پس محیط خانه را برای ورود همسرتان متشنج نکنید.

-در مورد رفتار کودک و مشورت برای روش‌ تربیتی، در اتاق جداگانه بدون حضور کودک با همسرتان صحبت کنید.

- بازگو کردن اشتباهات، آموزش رفتار زشت خبرچینی به کودک است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :