کودک و نوجوان
1399/04/08 09:12

لازم نیست بچه‌ها همه چیز را بدانند!

این روزها بلد باشیم که با بچه‌ها چه‌ چیزها را نگوییم. 

کودکان درکی نسبت به ویروس ندارند و تحلیلشون نسبت به اضطراب های اطرافیان، همراه با ترس استدر بین کودکان اخبار را دنبال نکنید و راجع به این مسئله صحبت نکنید و چنانچه کودک واکنشی نسبت به این مسائل داشت ، با آغوش باز و با آرامش به حرف هاش گوش دهید و اجازه دهید تا هیجاناتش را تخلیه کند اما لازم نیست ناامیدی و آینده‌ی سیاه را روی اندیشه‌ی پر تخیل و رؤیابارش ترسیم کنیم. لازم نیست دم به دم از زیان‌های ذرات مسموم این هوای پلید سخنرانی کنیم که اگر چنین کردیم در انتظار نافرمانی‌ها و عصیان‌ها و افسردگی‌هایش باشیم و تقصیر هیچکس هم نیندازیم. اگر پدر و مادر هستیم بلد باشیم خانه و کاشانه‌مان را رزمگاه مقابله‌ی کودک با لشکری از سموم و مرگ و ناامیدی نکنیم.

خوب است به جای آنکه همه چیز را گردن خدا بیندازیم برای بچه‌هایمان از خدای مهربان و قدرتمندی حرف بزنیم که بهتر از ما مراقب بچه‌هاست.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :