کودک و نوجوان
1397/06/20 14:06

مغز کودک افعال منفی را درک نمی کند

به جای شلوغ نکن بگویید آرام باش
به جای ندو بگویید آرامتر راه برو
به جای جیغ نزن بگویید آرامترحرف بزن

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :