کودک و نوجوان
1399/02/27 15:27

کودک آزاری عاطفی چیست؟

به غیر از آزار جسمی و جنسی، غفلت و برآورده نکردن نیازهای اولیه کودک، سوء رفتار هیجانی و آزار روانی نیز از مصادیق کودک آزاری ست .رفتارهایی مانند :

سرزنش
انتقاد 
طرد کردن 
تحقیر و بی احترامی به کودک 
تبعیض بین کودکان  
زورگویی  
انتظارات نامتناسب با سن کودک 

اجبار کودکان به اطاعت از قوانین خشک و سخت والدین همگی مصادیق « کودک آزاری عاطفی » هستند .کودک آزاری عاطفی غالبا، عمدی نیست و ناشی از ناآگاهی و بی توجهی والدین است.

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :