کودک و نوجوان
1398/12/17 10:53

محروم سازی چیست؟

اگر شما می خواهید که رفتار کودکتان را تغییر دهید، باید به این مسئله توجه داشته باشید قبل از برخی از رفتارها کودک باید از چه چیزهایی محروم شود. محروم سازی سوال پرسیدن؟ یا محروم سازی درخواست چیزی؟ اگر شما می خواهید که کودکان راحتتر باشد و چیزهایی را از شما درخواست کند. برای مثال اگر کودک بعد از اینکه بیرون از خانه بازی کرد آب بخواهد، اگر مادر به او بگوید نه، کودک دوباره این درخواست را تکرار نمی کند و این رفتار دوباره اتفاق نمی افتد.

به هر حال، اگر مادر به درخواست او پاسخ مثبت بدهد کودک دوباره این درخواست را تکرار می کند، کودک با تقویت کننده های منفی روبرو می شود. به هر حال، مادر باید رفتار کودک را تقویت کند و نه خود شخص را.

در مثال بالا مهم است که توجه داشته باشید که رفتار کودک تقویت شد و نه خود کودک. این کار اشتباه است که «کودک با دادن آب به او رفتارش تقویت شود» زیرا چیزی که تقویت شده است درخواست او نبوده است. زمانی که سعی ما بر این است که رفتار کودک را تغییر دهیم، مهم است که رفتارش تقویت شود نه اینکه خود کودک تغییر کند. اگر رفتارشان تقویت شود آنها احساس می کنند که دوست داشتتنی و پذیرفته هستند.
:recycle: کانال تربیت فرزند
:white_check_mark: دکتر خناری نژاد روانشناس :black_nib

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :