کودک و نوجوان
1398/09/26 11:41

چند نکته راجع به بازی کردن با فرزندان

- بازی کردن با کودک واقعاً هنر است. چون باید همبازی خوبی باشید.

- نشان ندهید از او بیشتر می دانید.

- در سطح فکری کودک با او همبازی شوید.

- مدام او را راهنمایی نکنید.

- تا وقتی پیش بینی می کنید که اوضاع خطرناک نشده برای کنترل کودک اقدامی نکنید. بسیاری از والدین آن قدر وقت صرف کنترل کردن کودکشان می گذارند که از وقت گذاشتن با کودک آن گونه که هر دو از کیفیتش راضی باشند غافل می مانند.

-  گاهی گیج بازی در بیاورید و اعتراف کنید که اشتباه کرده اید.


بازی کردن با کودک واقعاً هنر است. چون باید همبازی خوبی باشید.

:pushpin: نشان ندهید از او بیشتر می دانید.

:pushpin: در سطح فکری کودک با او همبازی شوید.

:pushpin: مدام او را راهنمایی نکنید.

:pushpin: تا وقتی پیش بینی می کنید که اوضاع خطرناک نشده برای کنترل کودک اقدامی نکنید. بسیاری از والدین آن قدر وقت صرف کنترل کردن کودکشان می گذارند که از وقت گذاشتن با کودک آن گونه که هر دو از کیفیتش راضی باشند غافل می مانند.

:pushpin: گاهی گیج بازی در بیاورید و اعتراف کنید که اشتباه کرده اید.
بازی کردن با کودک واقعاً هنر است. چون باید همبازی خوبی باشید.

:pushpin: نشان ندهید از او بیشتر می دانید.

:pushpin: در سطح فکری کودک با او همبازی شوید.

:pushpin: مدام او را راهنمایی نکنید.

:pushpin: تا وقتی پیش بینی می کنید که اوضاع خطرناک نشده برای کنترل کودک اقدامی نکنید. بسیاری از والدین آن قدر وقت صرف کنترل کردن کودکشان می گذارند که از وقت گذاشتن با کودک آن گونه که هر دو از کیفیتش راضی باشند غافل می مانند.

:pushpin: گاهی گیج بازی در بیاورید و اعتراف کنید که اشتباه کرده اید.
:pushpin: بازی کردن با کودک واقعاً هنر است. چون باید همبازی خوبی باشید.

:pushpin: نشان ندهید از او بیشتر می دانید.

:pushpin: در سطح فکری کودک با او همبازی شوید.

:pushpin: مدام او را راهنمایی نکنید.

:pushpin: تا وقتی پیش بینی می کنید که اوضاع خطرناک نشده برای کنترل کودک اقدامی نکنید. بسیاری از والدین آن قدر وقت صرف کنترل کردن کودکشان می گذارند که از وقت گذاشتن با کودک آن گونه که هر دو از کیفیتش راضی باشند غافل می مانند.

:pushpin: گاهی گیج بازی در بیاورید و اعتراف کنید که اشتباه کرده اید.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :