کودک و نوجوان
1397/06/20 10:26

بهترین زمان برای کنار گذاشتن پستانک

بهترین زمان برای کنار گذاشتن پستانک از شروع یک سالگی است. یعنی از زمانی که کودک شروع به صحبت کردن می کند و نخستین کلمات را به طور نامفهوم به زبان می آورد.
اعتیاد به پستانک در این زمان باعث می شود کودک زمان کمتری دهانش خالی باشد و همان صداهای نامفهوم را ایجاد کند و به اصطلاح تمرین حرف زدن کند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :