کودک و نوجوان
1397/06/19 15:24

وقتی فرزندم به دیگران فحش می دهد ، باید به او چه بگویم؟

می دانم که از رفتار دوستت (خواهرت یا برادرت) عصبانی هستی .
اما ناسزاگفتن کار صحیحی نیست. 
اگر عصبانی هستی، نفس عمیقی بکش و بدون اینکه از الفاظ نامناسب استفاده کنی به کمک الفاظ درست و مناسب مشکلت را بیان کن. 
فحش دادن شخصیت تو را خراب می کند. 
اگر می خواهی به دوستانت نشان دهی از آنها برتری و دوستان همیشگی داشته باشی،باید با آنها با ادب صحبت کنی.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :