کودک و نوجوان
1397/03/28 13:20

کنترل تب در کودکان

دمای طبیعی بدن کودک بین ٣٦/٥تا۳۷/۵درجه میباشد و دمای بدن کودک بالاتراز37/7درجه زیر بغل37/2 بالاتر از زیر زبان نیازمند درمان است.

١=در موارد تب ببن 37.7تا38 درجه اغلب لخت کردن کودک و استحمام کردن و یا استفاده از پوشاندن نواحی تب دار کودک با حوله خیس و قرار دادن کودک در معرض جریان هوای خنک برای کنترل تب کافی میباشد 
توجه داشته باشید در صورتیکه کودک تبدار دچار لرز میباشد بدن شویه و کاهش لباسهای کودک مجاز نیست  لازم است کودک را با پتو یا ملحفه گرم پوشانده تا لرز کنترل گردد

٢=در مواقع تبهای  بالاتر از ٣٨ درجه لازم أست تب کودک را با استفاده از استامینوفن به مقدار ٢٠قطره به ازای هر ١٠کیلو وزن کودک یا ٥سی سی شربت به ازای هر ١٠ کیلو و یا در مواقع تبهای شدید و یا عدم تحمل داروی خوراکی از جانب کودک مانند مواردی که کودک استفراغ دارد از شیاف استامینوفن ١٢٥به ازای هر ١٠کیلو وزن کودک یک عدد کامل استفاده گردد 
استامینوفن را میتوانید در صورت نیاز هر 6ساعت یک بار جهت کودک استفاده نمایید 

٣=در صورت عدم کنترل تب بعد از ٤٠ تا ٦٠ دقیقه از مصرف ان استفاده از شربتها إیبو بروفن به مقدار۳سی سی به ازای هر ١٠ کیلو وزن کودک به کنترل تب کمک خواهد کرد 
مصرف بروفن هر ٦ساعت مجاز بوده و همانطور که اشاره شد مصرف همزمان استامینوفن و بروفن به فاصله ٤٠دقیقه مجاز میباشد

٤=در موارد تبهای مقاوم به درمان یا شدید اغلب بالآی 
٣٩ تا ٤٠ درجه احتمال عدم پاسخ به درمان با استامینوفن و بروفن وجود دارد که در این مواقع استفاده از شیافهای  دیکلوفناک ٥٠به میزان ۱\۲شیاف به ازای هر۱۵ کیلو وزن کودک  یا تزریق داخل وریدی استامینوفن در بیمارستان  با نظر پزشک اغلب به کنترل عالی تب کمک خواهد کرد
البته شایان ذکر است که مورد چهارم کاملا باید تحت نظر پزشک متخصص اطفال انجام شود

منبع خبر:کانال تلگرام دکتر مهدی نیکجو

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :