کودک و نوجوان
1398/06/11 13:39

علائم سلامت روان در کودکان

دوستانی دارد و با سایر کودکان کنار می آید.
می تواند تمرکز حواس داشته باشد و توجه اش را روی موضوعی جهت دهد.
الگوهای نسبتاً ثابتی در تغذیه و خواب خود دارد. 
علاقه و پیشرفت منطقی ( با توجه به تواناییهای خود) در مدرسه نشان می دهد.
بیشتر اوقات از جنبه های مختلف زندگی خود نظیر : خانواده، دوستان، مدرسه، ظاهرفیزیکی خود و … احساس رضایت می نماید.
از شکستها و ناسازگاریهای کوچک بیش از اندازه مضطرب یا عصبانی نمی شود.
به سایرین احترام می گذارد.
با انرژی است و در طول روز این انرژی را حفظ می کند.
سرگرمی ها و تفریحات مختلف دارد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :