کودک و نوجوان
1397/06/12 09:34

زمانی که به کودکان اجازه داده می شود به بزرگترها کمک کنند

-احساس تعلق بیشتری به خانواده می‌کنند .
- مستقل بودن را یاد می‌گیرند .
- اعتماد به نفس آن ها افزایش می یابد .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :