کودک و نوجوان
1397/06/11 15:04

بی ادبی در کودکان

والدین بارها و بارها ادب را با بى ادبى و بى احترامى به کودک یاد می دهند.
وقتى کودک فراموش می کند که بگوید "متشکرم" والدین آن را در حضور دیگران به او گوشزد می کنند، این کار خودش بى احترامى است.
▪️والدین شتابان به فرزندشان یادآورى می کنند که بگوید "خداحافظ" حتى قبل از آنکه خودشان خداحافظى کرده باشند.
▪️وقتى کودکان گفتگوى بزرگترها را قطع می کنند بزرگترها معمولا با خشم و عصبانیت واکنش نشان می دهند
"بى ادب نباش،حرف کسى را قطع کردن بى ادبى است." 
با این حال قطع کردن صحبت قطع کننده هم بى ادبى است.
والدین نباید در روش ادب کردن کودک  خودشان هم بى ادب باشند. 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :