کودک و نوجوان
1397/06/11 14:59

چگونگی بیدار کردن کودک از خواب

 کنار بستر او قرار گیرد و از نزدیک بیدارش کنید .
* با نرمی و محبت با او سخن بگویید و از واژگان عاطفی( پسرم، دخترم، عزیزم، جانم و ...) استفاده کنید .
* او را به تدریج از چرخه ی خواب خارج سازید . برای این کار ، 15 دقیقه پیش از زمانی که می خواهید از خواب برخیزد ، دست به کار شوید و او را 3 بار با فاصله های 5 دقیقه بیدارکنید .
* برخی کودکان برای بیدار شدن به تحریک فیزیکی نیاز دارند ؛ بنابراین ، او را به آرامی ماساژدهید .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :