تناسب اندام و سلامتی
1397/05/06 16:36

ایجاد اعتماد به نفس در کودکان

- از تشویق کردن کار خوب فرزندتان نترسید.
- از احترام گذاشتن به فرزندتان نترسید.
- از بخشیدن خطاهای فرزندتان نترسید.
- از بی اعتنایی به کار بد اما بی خطر فرزندتان نترسید.
- از اشتباهات فرزندتان نترسید.
- از بهانه گیری های گاه و بیگاه فرزندتان نترسید.
- از دادن عشق بی قید و شرط به فرزندتان نترسید .

این روش ها ، اساس ایجاد اعتماد به نفس در کودکان است .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :